Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Jordbrukskredit

Ett bottenlån hos vår samarbetspartner Swedbank Jordbrukskredit kan vara ett gott fundament när du ska köpa en skogs- eller lantbruksfastighet, vill göra ny- eller ombyggnad på din gård, eller förvandla många små lån till ett fördelaktigare. Swedbank Jordbrukskredit finansierar skogs- och lantbruksfastigheter.

  • Förmånlig finansiering på upp till 75% av värdet via Swedbank Hypotek
  • Kan användas till köp av skogs- eller lantbruksfastighet, vid nybyggnation eller om- och tillbyggnad på din gård
  • Lånet kan räntesäkras upp till ett år före utbetalning eller villkorsändringsdag

Det här Jordbrukskredit

Du kan få bottenlån på upp till 75 % av värdet på skog- och lantbruksfastigheter, mark och byggnader. Fastighetens värde bedöms vid lånetillfället. Som säkerhet för lånet lämnar du en inteckning (pantbrev) i fastigheten.

Du kan välja räntebindningstider mellan 3-månader - 10 år. Räntan ligger då fast under den period som väljs, och kan ej ändras. Väljer du 3 månaders ränta anpassas den var 90:e dag efter gällande marknadsräntan.

För amortering kan du välja mellan en rak amorteringsplan, en serieplan eller ett amorteringsfritt lån. Med rak amortering menas att du betalar lika stor amortering vid varje amorteringstillfälle under låneperioden. Raka amorteringsplaner kan du få från 10 -50 år.

Serieplan betyder att du amorterar mindre i början och mer i slutet av låneperioden. Du kan välja serieplaner från 10 - 55 år.

Ansök om Jordbrukskredit

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Pris

Enligt offert.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås