Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

e-faktura

Det är en konkurrensfördel att kunna skicka och ta emot e-fakturor. Banken kan erbjuda lösningar oavsett företag och behov. Eftersom fakturorna hanteras med automatik minskas antalet fel och kan då ge en högre kvalitet på återredovisningen.

Skicka e-faktura

Fördelarna med e-faktura är många och vi har lösningar för både stora och små företag. Vi kan erbjuda dig att skicka dina e-fakturor via vår fakturaportal eller en virtuell skrivare, eller att integrera e-faktureringen med ditt affärssystem.

Val av lösning beror bland annat på antal fakturor och vilken grad av automatik du vill ha.

Fördelar för ditt företag

I takt med allt fler företag och myndigheter går över till e-fakturering är det en konkurrensfördel att kunna skicka och ta emot e-fakturor. Dessutom bidrar e-fakturering till effektivare administration, ökad säkerhet, sänkta kostnader och minskad miljöpåverkan.

Via fakturaportal – för företag som skickar ett fåtal fakturor
Med den här metoden registrerar du dina fakturor manuellt på en särskild webbsida på Internet.

Via virtuell skrivare – för företag med regelbunden fakturering
Istället för att skriva ut fakturan på en vanlig skrivare och skicka den per post, går en signal till en virtuell skrivare som gör om filen till ett e-format och skickar den till mottagaren via Internet.

Via affärssystem till företag – för större företag
Den här lösningen passar företag som skickar ett stort antal fakturor, eller har kunder med särskilda krav på fakturornas innehåll. Fakturan skickas direkt från ditt företags affärssystemet till mottagarens system.

Via affärsystem till Internetbank – för företag med många privatkunder
Det här är en lösning för företag som framför allt har många privatkunder som fakturamottagare. Fakturan skickas direkt från ditt företags affärssystem till mottagarens Internetbank.

Ta emot e-faktura

Tar ditt företag emot många leverantörsfakturor? Gör det möjligt att ta emot fakturorna elektroniskt och låt banken hjälpa dig att få fart på e-fakturorna!

  • Enklare hantering av leverantörsfakturor, vilket spar tid och pengar
  • Färre fel när fakturorna inte behöver skannas från papper
  • Fakturorna skickas snabbt och säkert från leverantörerna

Så fungerar produkten

Att ta emot e-fakturor ger ditt företag en effektivare administration och kan sänka kostnaderna. Kvalitén på e-fakturor är högre än skannade fakturor vilket innebär att risken för feltolkning försvinner.

Fakturan är elektronisk från att den skapas hos leverantören tills den tas emot och behandlas hos er.

Med hjälp av bankens samarbetspartner väljer du en lämplig kommunikationslösning till bankens tjänst. Hur lösningen ser ut beror på ditt företags förutsättningar och dina önskemål.

Pris och ansluta tjänsterna

Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång, med prisuppgifter och upplägg.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås