Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Betalningsrutiner

Effektiva betalningsrutiner frigör både tid och pengar. Det kan därför löna sig att göra en översyn med jämna mellanrum. Företaget kan ha fått ändrade behov eller så kan det ha kommit nya och bättre lösningar. Förutom att själva betalningssättet ska vara enkelt handlar det naturligtvis om att betala i rätt tid. Val av betalningsalternativ beror bland annat på mängden betalningar och vilken typ av ekonomiprogram ditt företaget har.

Internetbetalning

Med Betalningar i internetbanken kan du betala företagets samtliga fakturor och skatter. Det är enkelt och du slipper hålla reda på förfallodagar.

 • Smidigt för dig med begränsat antal betalningar
 • Du kan betala till både bank- och plusgironummer.
 • Du kan se samtliga betalningar 13 månader bakåt i tiden.
 • Du kan registrera dina betalningar dygnet runt, sju dagar i veckan - upp till 180 dagar före utbetalningsdatum

Pris

500 kr/år

Leverantörsbetalning

 • Ekonomiskt – Betalningarna utförs på rätt dag; ger räntevinster och förhindrar dyra påminnelse- och kravavgifter. Förenklar likviditetsplaneringen.
 • Minskad administration – Förfallodagsbevakning och bevakning av kreditnotor minskar din manuella hantering.
 • Flexibelt – Leverantörsbetalningar hantera många typer av betalningar.

Leverantörsbetalningar är en heltäckande betalningstjänst för betalning av fakturor och skatter. Leverantörsbetalningar kan förenkla ditt företags utbetalningsrutiner genom att automatiskt bevaka förfallodatum och utföra betalningar på rätt datum. Det ger dig full kontroll över alla utgående betalningar och du kan därmed enkelt planera och förbättra företagets likviditet.

Du kan göra följande betalningar:

 • Betalningar i svenska kronor eller i euro
 • Girera via bankgironummer,
 • Göra en kontoinsättning
 • Avräkna kreditfakturor
 • Bifoga utlandsbetalningar - Bankgirot skickar dessa direkt till banken utlandsavdelning för bevakning och betalning.

Betalningsunderlaget överförs till Bankgirot som bevakar förfallodagarna, på förfallodagen skickas betalningsinformationen till mottagarna. Mottagare med bankgironummer eller enbart bankkontonummer får beloppet insatt på sitt bankkonto. Saknas bankgiro- eller kontonummer får mottagaren en avi för kontantutbetalning.

Pris

Leverantörsbetalningar – LB 1 000 kr/avtal/år
< 500 transaktioner 0 kr
> 500 transaktioner 1,50 kr/st

Utbetalningar via banken

Bankens tjänst för utbetalningar kan anpassas efter ditt företags behov och vänder sig därigenom till alla typer av företag, kommuner och landsting. Exempel på utbetalningar är försörjningsstöd, försäkringsersättningar, olika former av återbetalningar eller likvider till privatpersoner och/eller företag.

 • Enkelt - en tjänst för olika typer av utbetalningar som inte är betalning till leverantörer, där banken håller reda på mottagarens kontonummer.
 • Pålitligt - alla mottagare får utbetalningen på utbetalningsdagen oavsett i vilken bank de har sitt konto.
 • Möjligheter – du kan välja bland ett flertal funktioner som både förenklar och minskar kostnaderna för era utbetalningar.

När underlaget för utbetalningarna är klart skickar ni det direkt från ert ekonomiprogram till banken för utbetalning. Banken håller reda på mottagarnas kontonummer och ser till att de alltid får utbetalningen utbetald till rätt konto och i rätt tid. Kontot kan finnas i svensk- eller utländsk bank.

Pris

Kontakta oss för prisuppgift

Anslut tjänsterna

Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås