Med bankgironumret styr du företagets in- och utbetalningar direkt till ditt företagskonto. Med insättningsuppgift via Internet får du information om gjorda inbetalningar redan på Bankgirots behandlingsdag. Genom din internetbank får du en överskådlig presentation av insättningsuppgifter och elektroniska bilder av originalavierna på ett lättillgängligt sätt. Tjänsten visar totalbelopp och samtliga uppgifter om inbetalningarna till företaget.

Insättningsuppgift via Internet är platsoberoende vilket gör att informationen är tillgänglig för flera användare samtidigt.


Alla sökningar utgår ifrån ett mottagande bankgironummer. Du kan söka efter:

  • insättningsuppgiften för en viss dag
  • insättningsuppgifter från en viss period
  • betalningar inom ett visst beloppsintervall som skett inom en angiven period

Genom att klicka på en betalning kan du se detaljerad betalningsinformation om just den betalningen.

Ännu effektivare hantering av reskontran

För att få möjlighet till ännu bättre hantering av reskontran kan du använda tjänsten Bankgiro Inbetalningar. Då får du uppgifterna via en fil och får möjlighet till automatisk avprickning i kundreskontran. För alla företag, stora som små, finns det pengar att spara.

Råd och tips

Tjänsten är kostnadsfri för företag som är anslutna till Internetbanken Företag. Du loggar in i Internetbanken och väljer Ekonomisk översikt > Bankgirotjänster och kan då se dagens insättningar. Innan du får tillgång till tjänsten måste ditt företag ha anslutit sig till tjänsten och ha avtalat om administration av behörighet.