Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Veckokommentar – Tillväxten fortsätter i eurozonen

Den Europeiska konjunkturen är fortfarande svag men en ökning av tillväxten kan dämpa förhoppningar om centralbanksåtgärder. Det framgår av vår samarbetspartner Swedbanks veckokommentar.

Den Europeiska konjunkturen är fortfarande svag men en ökning av tillväxten kan dämpa förhoppningar om centralbanksåtgärder. Det framgår av Swedbanks veckokommentar.

Kinesisk statistik fortsätter att bekräfta en mjuk inbromsning av tillväxten snarare än en hårdlandning. Kinas regering har uttryckt att man är bekväm med en något lägre tillväxt för 2014 (nära 7 procent).

Industriproduktionen för EMU-området steg något mindre än väntat i årstakt medan inflationstakten som väntat steg marginellt jämfört med månaden innan. BNP-siffror visar på en ökning av tillväxten i eurozonen för det tredje kvartalet. Länder som Spanien, Frankrike och Grekland överraskade positivt och Grekland har äntligen tagit sig ur recessionen och visar tillväxt.

- Rädslan som marknaden känt för att euroområdet åter ska glida in i recession verkar enligt den senaste statistiken överdriven, vilket är positivt för börserna i eurozonen. Å andra sidan kan det något bättre utfallet i BNP dämpa förhoppningen om ytterligare åtgärder från ECB, vilket i så fall skulle verka negativt för börsutvecklingen, säger Sara Arfwidsson, marknadsstrateg på Swedbank Analys.

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina eskalerade under förra veckan och det spända läget dämpar den ekonomiska återhämtningen i Europa. Den Europeiska konjunkturen är fortsatt svag. Det som behövs för att utvecklingen ska ta fart igen är framförallt att politikerna inom EMU tar ett större ansvar för att öka tillväxten genom finanspolitiska stimulanser, något som inte skett ännu.

Amorteringskrav på svenska bolån

Utfalletav inflationen blev marginellt bättre än förväntat men KPI befinner sig fortfarande i negativt territorium på -0,1 procent (mot föregående -0,2). Utfallet förändrar inte Riksbankens prognos utan inflationen kommer att vara fortsatt mycket låg under de kommande månaderna. Flera ledamöter i Riksbanken signalerar att den första åtgärden, om inflationen fortsätter att vara låg, skulle vara att senarelägga en första höjning av reporäntan. Om inflationen ligger under Riksbankens prognos i början av nästa år kommer trycket från marknaden på ytterligare åtgärder att öka.

Riksbanken har också framhållit vikten av att politikerna hanterar hushållens skuldsättning och förra veckan kom FI med förslaget att nya bolånetagare ska amortera ner sina skulder till 50 procent av det lånade beloppet.

- Vi tror att ökningstakten på bopriserna kan sjunka marginellt om amorteringskravet införs och det kan även dra ner konsumtionen en aning. Frågan är också i vilken utsträckning som de nya reglerna kommer att öka det totala sparandet. Om hushållen minskar annat sparande så kommer nettoeffekten på ekonomin inte bli så stor. Om däremot hushållen behåller det sparande de har idag så riskerar det totala sparandet att stiga, vilket kommer påverka konsumtionen och därmed ekonomin i större utsträckning.


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås