Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Så kan du spara till din pension när avdragsrätten begränsas

Regeringen föreslår att avdragsrätten för privat pensionssparande begränsas från 12 000 till 1800 kronor per år. Banken bedömer det som sannolikt att förslaget blir verklighet och rekommenderar därför redan nu andra sparformer för privat pensionssparande.

Exempelbild

Du som har ett individuellt pensionssparande (IPS) eller en privat pensionsförsäkring påverkas av förslaget. Bjursås Sparbank rekommenderar inte längre dessa sparformer eftersom det inte kommer att löna sig för dig om avdragsrätten försvinner. Det är ändå viktigt att fortsätta pensionsspara för att trygga din levnadsstandard den dag du går i pension. Det finns flera andra sätt att spara till pensionen och rekommendationen är Investeringssparkonto eller Kapitalspar Pension för ett helt nytt pensionssparande. Då är pengarna också tillgängliga och du kan fritt välja när du vill ta ut din pension. Dessutom är placeringsmöjligheterna fler i dessa jämfört med IPS.

Befintligt sparande kommer att kunna ligga kvar inom IPS och pensionsförsäkring. Under förutsättning att regeringens förslag på avdragsrätt går igenom kan du även i fortsättningen spara 1800 kronor i en privat pensionsförsäkring. Men sparar du mer än så, vilket vi verkligen rekommenderar att man gör, är rådet att spara överskjutande del i Investeringssparkonto eller Kapitalspar Pension.

Du som saknar pensionsrätt i anställningen eller har inkomst av aktiv näringsverksamhet påverkas inte av regeringens förslag och får även i fortsättningen göra avdrag beräknat utifrån inkomstens storlek. Enskilda företagare påverkas inte av en eventuellt minskad avdragsrätt. De får fortsatt göra avdrag för premie i näringsverksamheten.

Avdragsgillt eller ej - fortsätt att pensionsspara

Oavsett om förslaget blir verklighet eller inte är behovet av ett privat pensionssparande lika stort. När du är inloggad i Internetbanken kan du nå pensionsprognosen på minpension.se för att få en samlad bild av hela din pension - premiepensionen, avtals- eller tjänstepensionen och ditt privata pensionssparande. I mobilbanken för iPhone och Android och mobilbanken för iPad har du alltid en översikt över ditt sparande och hur det utvecklas.


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås