Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Veckokommentar v 43 - fortsatt kraftiga rörelser på marknaderna

Det var kraftigt nedåt på de globala börserna i förra veckan men de flesta återhämtade sig i fredags. Rörelserna beror på att investerare fortsätter att sälja riskfyllda tillgångar.

Exempelbild

Årets uppgång för samtliga aktiemarknader var i stort sett utraderad, även med utdelningar inkluderade. Nedgången sträckte sig från 5 procent i Japan och Tillväxtmarknader till dryga 9 procent i Sverige och Europa. Men i fredags hämtades  nästan en tredjedel igen, av vad som tappats de senaste veckorna.

- Anledningen till nedgångarna är relaterat till oro för den globala tillväxten i allmänhet och tillväxten i Europa och Kina i synnerhet. Geopolitiska risker har under stora delar av det här året legat över marknaden som en blöt filt. När det sedan kommer andra saker, till exempel svagare detaljhandelsstatistik i USA och en oro inför rapportsäsongen, blir det för tungt för börsen och priserna går ner. En rädsla för att Ebolautbrottet ska sprida sig kan också läggas till detta, säger Sara Arfwidsson, marknadsstrateg på Swedbank Analys.

Volatiliteten har ökat och förväntningarna på en större rörlighet på marknaden kommande månad har också ökat globalt. Snittet under året har legat på ungefär 17 procent men ligger efter fredagens uppgång på cirka 21 procent. Den här skillnaden innebär att förväntningarna på kursrörelserna på aktiemarknaden kan vara så mycket som 1,6 procent upp eller ner per dag.

Klarar sig Grekland utan Trojkan?

En oro för hur Grekland ska klara sig utan fortsatt stöd från Trojkan (EU,ECB och IMF) har gjort att räntorna stigit i de skuldtyngda länderna medan de sjunkit i mer ekonomiskt stabila länder. Den ökade ränteskillnaden signalerar en ökad oro kring dessa länders ekonomiska stabilitet.

Den amerikanska centralbankens konjunkturrapport Beige Book som kom förra veckan visade på att ekonomin i sin helhet tuffar på som förväntat. USA:s budgetunderskott har sjunkit till under tre procent för första gången sedan 2007. Den 29 oktober har Federal Reserve sitt nästa räntemöte och våra förväntningar är att de kommer att trappa ner de sista köpen av stats- och bostadsobligationer på 15 miljarder dollar. En höjning av styrräntan förväntar vi oss kommer under andra kvartalet nästa år.

- Den underliggande ekonomin har inte förändrats så mycket som marknaden prisar in och det vi ser nu är en överreaktion. Visserligen har tillväxten i Europa mattats av men det är ingen nyhet som kommit nu. Vi har ett känsligt läge med relativt höga värderingar på aktiemarknaden och därför kommer en korrigering när fler nyheter inträffar samtidigt och som kan tolkas som negativa, med andra ord så stiger volatiliteten. Vårt scenario är att konjunkturcykeln globalt sett kommer att bli längre än vad som är normalt och att aktiepriserna därför kommer att fortsätta uppåt under ännu en tid.


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås