Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Veckokommentar v 39 - konsumtionsdriven tillväxt i Sverige

Förra veckan var det mestadels uppåt på börsen för de utvecklade marknaderna medan utvecklingen var svagare på tillväxtmarknaderna. Det fanns en del osäkerhet på valutamarknaden inför utfallet i det skotska valet.

Den skotska folkomröstningen visade på 55 procent för nejsidan och de förblir alltså en del av Storbritannien. Pundet stärktes mot både euron och dollarn på beskedet. Folkomröstningen har satt avtryck i det politiska klimatet i Storbritannien och kan komma att påverka valet i parlamentet nästa år. De tre partierna i England har lovat skottarna mer inflytande över välfärd och skatter vilket inte varit särskilt populärt bland engelsmännen.

Den amerikanska inflationen sjönk oväntat mycket i augusti jämfört med juli. Förväntningarna var att den skulle ha stigit både från månaden före och i årstakt. Federal Reserve, hade räntemöte dagarna innan och lämnade ett väntat besked om att de trappar ner stödköpen med ytterligare tio miljarder dollar. Man räknar med att göra den sista nedtrappningen i oktober. Tioårsräntan gick upp och dollarn stärktes på Feds besked om att marginellt justera räntebanan uppåt, det vill säga när räntan väl börjar höjas kommer det att ske snabbare än tidigare planerat. Marknaden fokuserade annars på att Fed skulle använda orden ”avsevärd tid” gällande tidsspannet mellan den sista nedtrappningen och den första räntehöjningen vilket de också gjorde.

- Räntan lär inte höjas tidigare än vad Fed prognostiserar och marknaden förväntar sig. Swedbanks prognos är att den första höjningen kommer andra kvartalet 2015, vissa tror att den kan komma ännu senare. Centralbanken kommer att ta stor hänsyn till den ekonomiska utvecklingen och gå försiktigt fram, säger Sara Arfwidsson, marknadsstrateg på Swedbank analys.

Åtgärder mot svenska hushålls skuldsättning kan hämma tillväxten

Reviderad BNP-statistik för Sverige kom ut bättre än väntat. Hushållens konsumtion bidrar positivt medan exportern bidrar negativt. Men den största orsaken till det starkare utfallet är att man lägger till två poster till BNP (forskning och utveckling) som tidigare inte ingått, vilka båda har bidragit positivt. Sverige har ändå en svagare tillväxt än vad som är normalt vid en ekonomisk återhämtning.

I Riksbankens protokoll från det senaste räntemötet konstaterar Stefan Ingves att Riksbanken sitter i kläm mellan andra centralbankers räntepolitik. Den europeiska Centralbanken (ECB) för en expansiv penningpolitik och Fed tar bort sina lättnader och planerar för räntehöjningar. Detta gör det svårare för Riksbanken att fatta beslut gällande den svenska styrräntan. Låga styrräntor och kvantitativa åtgärder i andra EU-länder riskerar till exempel att leda till en stigande krona som skulle hålla nere inflationen i Sverige. Ingves sa också att det inte krävs några stora negativa överraskningar för att Riksbanken ytterligare ska lätta på penningpolitiken. 

-  I vår prognos ligger ytterligare en sänkning av styrräntan med 15 punkter. Enligt Riksbanken krävs det att ekonomin utvecklas relativt väl och att inga nedåtrisker får fäste om räntan ska kunna höjas i slutet av nästa år. Nedåtriskerna kan handla om stramare finanspolitik eller åtgärder för att dämpa hushållens skuldsättning. Riksbanken har svårt att se att till exempel amorteringskrav inte skulle verka återhållande på konsumtionen samtidigt som de trycker ytterligare på vikten av att politikerna vidtar åtgärder för att hantera hushållens höga skuldsättning. Samtidigt har vi just nu en situation med konsumtionsdriven tillväxt där exporten för tillfället inte bidrar till BNP. Det är en svår balansgång men vi kommer antagligen att få någon form av åtgärder mot skuldsättningen så fort vi har en ny regering på plats, avslutar Sara Arfwidsson.


Mer information

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås