Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Skakig global konjunktur dämpar svensk ekonomi

I vår samarbetspartner Swedbanks höstprognos analyseras de ekonomiska utsikterna för Sverige och de baltiska länderna. Banken förutspår att världsekonomin växer med 3,5 procent i år och cirka 4 procent per år 2015 och 2016.

Framåtblickande indikatorer, som exempelvis inköpschefsindex, visar på en stigande tillväxttakt, medan utfallsdata ger ett mer blandat intryck. Tillväxten i USA återfick något av sin förlorade kraft under det andra kvartalet jämfört med ett mycket svagt första, och arbetsmarknaden stärktes under hela det första halvåret. Geopolitiska spänningar och sanktioner mot Ryssland påverkar både stämningen och produktionen inom eurozonen. Den långsammare tillväxten är en följd av en svagare utveckling i de stora ekonomierna, Tyskland, Frankrike och Italien, medan Spanien och Portugal har lyckats bättre.

Fokus på kort sikt

På kort sikt kommer fokus att ligga på den divergerande penningpolitiken mellan USA och Storbritannien å ena sidan, och eurozonen å den andra. En gradvis normalisering av penningpolitiken i USA och Storbritannien står i kontrast mot den Europeiska centralbankens fortsatta lättnader. De stigande ränteskillnaderna försvagar euron, vilket är gynnsamt för tillväxten inom eurozonen. Fortfarande ser Swedbank emellertid en svag, bräcklig och ojämn återhämtning av den globala tillväxten, som domineras av negativa risker.

Svensk ekonomi

Svensk ekonomi slits mellan ett starkt USA och ett svagt EMU, även om Swedbank räknar med att den svagare utvecklingen i Europa kommer att dominera. Det finns dessutom en osäkerhet kring den inhemska ekonomin, som orsakas av risken för ett oklart valresultat och obalanser på bostadsmarknaden. Swedbank justerar ner tillväxtprognosen för året till 2,1 procent och reviderar samtidigt ner prognosen för de kommande åren, främst som en följd av eurozonens svagare utveckling.

De baltiska länderna

De baltiska länderna påverkas mest av de eskalerande ömsesidiga sanktionerna från EU och Ryssland. Inte bara jordbruks- och livsmedelssektorn påverkas. Eftersom de baltiska länderna, särskilt Litauen, har en betydande transithandel mellan väst och öst, kommer även transportsektorn att drabbas. Swedbank bedömer emellertid av effekterna kommer att vara temporära, och att Baltikum kommer att fortsatta ha bland de högsta tillväxttakterna i eurozonen.

Mer information

Konjunkturprognosen Swedbank Economic Outlook publiceras två gånger per år. Rapporten ger en helhetsbild över de ekonomiska utsikterna för Sverige och de baltiska länderna, samt djupdykningar i aktuella ämnen och ekonomiska frågeställningar.

Mer information


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås