Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Veckokommentar: Ukrainakrisen och penningpolitik i fokus

Krisen i Ukraina och Rysslands konflikt med omvärlden, tillsammans med centralbankernas inflation och inflationsmål, fortsätter att sätta sin prägel på världens finansmarknader ännu en tid framöver.

- Situationen i Ukraina, som tycks växla mellan positivt till negativt från dag till dag, minskar riskbenägenheten på finansmarknaderna. Samtidigt har vi inte sett någon större effekt på börsernas utveckling förutom i närområdet. Men givetvis innebär den här situationen en ökad osäkerhet som vi sannolikt får leva med de närmaste månaderna, säger Martin Bolander, marknadsstrateg på Swedbank, vår samarbetspartner.

Centralbankerna brottas med låg inflation

För centralbankerna, i såväl USA, Japan och Europa som i Sverige, har fokus legat på inflationsmål och tillväxt. Bank of Japan, ECB och Riksbanken fortsätter med stimulanser för att få upp framförallt inflationen, medan Federal Reserve fortsätter med sina löpande neddragningar av obligationsköpen. I Japan börjar man visserligen närma sig inflationsmålet på två procent, men har problem med investeringar och konsumtion. För ECB och Riksbanken, däremot, handlar det om att få upp inflationssiffror som ligger nära noll.

- Både BNP-siffror och uttalanden från ECB:s chef Mario Draghi talar för en räntesänkning till 0,10 eller 0,15 procent vid nästa möte i början av juni. Dessutom förväntas inlåningsräntan i det så kallade Interbanksystemet att läggas under noll. Det innebär att bankerna måste betala för att sätta in pengar hos ECB. Och i stället för att göra det så hoppas man på att pengarna kommer ut på marknaden där de gör mer nytta, säger Martin Bolander.

Förväntad sänkning av reporäntan

Även Riksbanken förväntas sänka räntan vid sitt nästa möte, i början av juli. Den nuvarande reporäntan, 0,75 procent, är väsentligt högre än vår närmaste omvärlds. Samtidigt har Sverige en inflation nära noll medan målet är två procent, vilket gör att en räntesänkning är mycket trolig.

- Centralbankerna kommer att ha fortsatt fokus på inflationen en tid framöver. Vår slutsats är att eventuella räntehöjningar skjuts ytterligare framåt i tiden, kanske inte förrän mot slutet av 2015.

Mer information


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås