Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Månadskommentar: Börserna fortsatte gå upp

Under april fortsatte börserna att gå upp i både industriländerna och tillväxtmarknadsländerna, räknat i svenska kronor. Fortfarande är bankens syn på aktier positiv, men det finns en ökad osäkerhet på aktiemarknaderna. - Den globala ekonomiska konjunkturen fortsätter uppåt och skulle återhämtningen komma av sig står centralbankerna i såväl Europa som Japan beredda att sätta in stimulanser. I USA trappas stimulanserna ned, vilket är ett tydligt tecken på att den amerikanska ekonomin går bra, säger Sara Arfwidsson, marknadsstrateg på Swedbank, vår samarbetspartner.

- Men, för att aktiemarknaderna ska kunna fortsätta gå bra under 2014 så behöver företagsvinsterna öka. Värderingarna i dag i framför allt USA och Sverige är rimliga till höga, framförallt i USA och risken är att marknadens vinstförväntningar är för höga.

Europa fortsatt favorit

Den europeiska ekonomin fortsätter att återhämta sig och Europa som helhet visar en klart bättre och starkare ekonomisk trend. Till skillnad från andra börser, exempelvis i USA och Sverige är den europeiska aktiemarknaden lägre värderad. Det är en av anledningarna till att europeiska aktier överviktas i månadens placeringsförslag. Däremot ser det inte lika ljust ut för Japan.

- Tyvärr finns det stor risk att momshöjningen som genomfördes första april kommer att hämma tillväxten framöver, framförallt kommande månader. Vi ser också en fortsatt försvagning av den japanska yenen, som gör importen ännu dyrare och minskar konsumtionsutrymmet för japanerna. Därför väljer vi att undervikta regionen Japan/Asien även denna månad.

Attraktiv värdering på tillväxtmarknader

Tillväxtmarknader har länge dragits med strukturproblem i form av bytesbalansunderskott och valutaturbulens. Lägre tillväxt i Kina och geopolitisk oro i Ryssland och Ukraina gynnar heller inte tillväxtmarknaderna som region. Men nu är värderingarna så pass attraktiva att regionen inte längre underviktas.

- Aktiekurserna på många tillväxtmarknader har fortsatt upp under april och många investerare som tidigare varit underviktade börjar nu minska sina undervikter. Det finns fortfarande stora risker förknippade med investeringar i dessa länder, men den låga värderingen har gjort dem mer attraktiva. Därför väljer vi att gå från undervikt till neutral vikt i den här regionen, avslutar Sara Arfwidsson.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås