Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Veckokommentar: Positiva konjunkturtecken från flera håll

– En hel del konjunkturstatistik har kommit de senaste dagarna. För en dryg vecka sedan kom den för marknaden så viktiga arbetsmarknadsstatistiken från USA som visade sig vara bättre än förväntat för april. Även inköpschefsindex för tjänstesektorn i USA visade starka siffror. Sammantaget bekräftar statistiken att den ekonomiska utvecklingen i USA fortsätter enligt våra förväntningar, säger Sara Arfwidsson, marknadsstrateg på vår samarbetspartner Swedbank. 

Förra veckans börsutveckling var åt det svagare hållet. Utvecklingen var blandad. De flesta utvecklade marknader gick svagt nedåt medan de flesta av tillväxtmarknaderna gick svagt uppåt i svenska kronor räknat.

Bäddat för räntesänkning i Sverige

I Kina visar den redovisade statistiken tydliga tecken på att ekonomin bromsar in. I Sverige var det däremot mer positiva siffror. Exempelvis steg inköpschefsindex för tjänstesektorn mer än förväntat i april. Även hushållens konsumtion steg under månaden. Riksbanken har fått skarp kritik från OECD vad gäller den ”höga” reporäntan. Samtidigt kom nu äntligen förslaget från FI som vi väntat på under våren och som gäller höjda riskvikter för hushållsutlångingen, vilket gör det lättare för Riksbanken att fatta sina räntebeslut.

'- Sammantaget med den låga inflationen i Sverige bäddar det för en räntesänkning i juli. Swedbanks prognos är att Riksbanken sänker räntan till 0,5 procent, samt att det finns en möjlighet att de sänker räntebanan ytterligare, säger Sara Arfwidsson.

Positiv utveckling i euroområdet

Euroområdet har, enligt den senaste statistiken, nu den snabbaste tillväxten på tre år. ECB-chefen Mario Draghi sade i ett uttalande förra veckan att sannolikheten för en räntesänkning vid mötet i juni har ökat i och med den låga inflationstakten och att man fortsatt är positiv till någon form av stimulanser om det skulle behövas.

Situationen i Ukraina har möjligtvis mjuknat något sedan förra veckan. Vissa uttalanden kan tolkas som att Putin nu vill ha ett avslut på konflikten. Den ryska ekonomin har blivit svårt lidande av omvärldens sanktioner samt sjunkande förtroende hos ryska handelspartners och det är nu angeläget även för Putin att få ett slut på konflikten av ekonomiska skäl.

Momshöjning i Japan påverkade företagen

– I Japan fick momshöjningen, helt enligt våra förväntningar, en negativ effekt på aktiviteten i de japanska tjänsteföretagen. Men de japanska företagens förväntningar på tolv månaders sikt är ändå fortsatt positiva, avslutar Sara Arfwidsson.

Mer information


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås