Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Positiv statistik för Europa och fortsatt spänt i Ukraina

Krisen mellan Ryssland och Ukraina fortsätter. Ryska centralbanken höjde räntan. Sverige närmar sig deflation medan Japan ser ut att närma sig inflationsmålet på två procent. Mest positiva signaler kommer från eurozonen som visar på höjda inköpschefsindex.

- Situationen i Ukraina sätter sin prägel på riskaptiten i marknaden och kommer säkert att göra det en bra tid framöver, säger Matin Bolander, marknadsstrateg på Swedbank, vår samarbetspartner. Störst påverkan har den på rysk ekonomi, som har hög inflation, har fått sänkt kreditbetyg av Standard & Poor och som riskerar att hamna i recession.

För att motverka fortsatt fall för rubeln och ytterligare valutautflöden höjde ryska centralbanken räntan med 0,5 procentenheter till 7,5 procent i slutet av förra veckan.

- Eftersom krisen är så negativ för rysk ekonomi tror vi inte att den kommer att eskalera till ytterligare militära aktioner, även om man aldrig kan vara säker, kommenterar Martin.

Deflation eller inte

I Sverige har diskussionen främst handlat om huruvida Sverige är i deflation eller inte. Nobelpristagaren i ekonomi 2008, Paul Krugman, har kritiserat Riksbanken för att hålla en allt för hög ränta. Protokollet från Riksbankens möte den 8 april visar också att direktionen var mycket nära att sänka räntan men beslöt att behålla den oförändrad på 0,75 procent.

- Den inflationssiffra på -0,6 procent, som kom dagen efter beslutet, öppnar upp för en räntesänkning vid Riksbankens nästa möte, den 3 juli, konstaterar Martin. Vi på Swedbank förväntar oss att räntan då sänks med 0,25 procentenheter.

Från euroområdet rapporteras starkare statistik än förväntat i form av inköpschefsindex för både tillverkningsindustrin och servicesektorn.

- Båda indextalen var klart över den magiska 50-gränsen, berättar Martin.

Däremot fortsätter handelsstatistiken från Japan att försämras. Importen är fortsatt stor medan exporten är fortsatt svag. Det är ännu för tidigt att se hur momshöjningen i april påverkat ekonomin, men man börjar närma sig inflationsmålet på två procent.

Denna vecka bjuder på intressant statistik i form av arbetsmarknads- och inflationssiffror från USA och även FED besked om räntan som förväntas bli oförändrad, KPI flash för eurozonen samt PMI och hushållens utlåning för Sverige.

Mer information


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås