Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Småföretagsbarometern – Bred återhämtning i konjunkturen

2 december 2013

Småföretagskonjunkturen har förstärkts, vilket småföretagarna signalerade om redan i våras. Indikatorn steg från 31 till 54. Småföretagarna är positiva och räknar med en fortsatt uppgång det närmaste året. Det framgår av Swedbanks och Företagarnas Småföretagsbarometer.

Den konjunkturförbättring som företagen räknade med i våras har blivit verklighet under sommaren och hösten. Detta avspeglas i att 18 län redovisar en starkare konjunktur, och endast tre en försvagning.

Både industrin och tjänstesektorn upplever att konjunkturen förbättrats. För industrins del sker uppgången från en låg nivå, medan tjänsteföretagen går från hygglig till bra tillväxt. Industrin påverkades betydligt kraftigare än tjänstesektorn av den internationella avmattningen under 2012. Båda sektorerna är positiva om tillväxten kommande år.

Småföretagen fortsätter anställa

Trots avmattningen under det senaste året har småföretagen fortsatt att anställa. Nettotalet för sysselsättningen under det senaste året är +8. Nu väntas sysselsättningen öka i snabbare takt, med ett nettotal på 16. Vart fjärde småföretag räknar med att nyanställa. Störst anställningsplaner finns inom tjänsteföretagen.

Den bättre konjunkturen avspeglas i att 65 procent av företagen ser expansionsutsikter, jämfört med 56 procent i våras.

En ljusare småföretagskonjunktur har lett till att fler företag bedömer att lönsamheten har förbättrats de senaste tolv månaderna, vilket bryter därmed den nedåtgående trenden. Drygt var tredje företag anser att lönsamheten är högre än för ett år sedan med vart femte bedömer att den har försämrats.

De största tillväxthindren är i denna mätning de höga arbetskraftskostnaderna (21 procent, samma som i våras). På andra plats kommer den svaga efterfrågan (20 procent jämfört med 24 procent i våras) och på tredje plats brist på arbetskraft (18 procent jämfört med 14 procent). Finansieringsproblemen har minskat från 11 till 8 procent.

Ta del av rapporten till höger.

Ta del av hela rapporten

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås