Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.


Unga oroar sig för sitt framtida boende

Två tredjedelar av unga mellan 16 och 34 år oroar sig för sitt framtida boende. Knappt hälften av de unga sparar inte till sitt boende, de unga männen sparar i ännu mindre utsträckning än kvinnorna. Det visar en undersökning som Swedbank genomfört i samarbete med TNS Sifo.

Exempelbild

Av undersökningen framgår att knappt hälften, 45 procent, av de unga inte bosparar. Lika många svarar att de själva eller deras föräldrar sparar till deras framtida boende. Andelen som sparar är något högre bland de under 25 år jämfört med de över 25 år. Bland unga män saknar över hälften ett sparande för sitt framtida boende.

Undersökningen visar också att två tredjedelar av de unga oroar sig för sitt boende i framtiden. I Stockholmsområdet oroar sig tre av fyra unga för sitt boende. Kvinnor och de under 25 år är i ännu större utsträckning oroliga.

Läs mer från undersökningen eller testa budgetkollen genom att klicka på länkarna till höger.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås