Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2015-08-26

Kina skakar om marknaderna

Föregående vecka karakteriserades av stora nedgångar på de asiatiska marknaderna vilket även drog med sig börserna i övriga världen. Under natten till måndagen fortsatte marknaderna att falla på bred front. Såväl aktier som långa räntor har gått ner

Exempelbild

Tillväxtoro i Kina

Det började bubbla på de kinesiska aktiemarknaderna redan tidigare i somras och det som till sist fick luften att gå ur marknaderna var den kinesiska centralbankens överraskande devalvering av Yuanen, som inleddes i mitten av augusti. Den officiella anledningen till devalveringen, som centralbanken själv angav i sin pressrelease, är att Kina vill få med sin valuta i IMF:s valutakorg. Det spekuleras dock om andra anledningar, som att man genom att sänka valutans värde vill främja landets export.

Devalveringen är inte den enda anledningen till att vi nu ser luften gå ur de kinesiska aktiemarknaderna. Efter flera års börsuppgångar, som till stor del drivits på av belåning trots att den ekonomiska tillväxten i landet samtidigt bromsat in, har blåst upp värderingarna. Den senaste tidens ekonomiska statistik har till stor del kommit in sämre än förväntat vilket spätt på oron.

Spridningseffekter på kort- och längre sikt

I ett försök att förhindra kursraset har den kinesiska staten under de senaste veckorna stödköpt aktier. Detta har visat sig vara en mindre framgångsrik strategi givet att nuvarande värderingar på de kinesiska börserna är mycket höga. Oron har smittat av sig till resten av världens börser som dragits med i raset.

Oron som nu sprider sig gäller främst vilka långsiktiga effekter det som händer i Kina kommer att få. I vilken grad kommer det att påverka våra svenska och andra länders exportbolag? Kommer den kinesiska ekonomin att kylas ner ordentligt eller blir det den ”mjuka” inbromsning som marknaden sedan tidigare förutspått?

Vår syn

Vi ser idag inte att något i vårt underliggande investeringsscenario har ändrats. Treenigheten med fortsatt låga långa räntor, hög lönsamhet i bolagen och mindre obalanser i världsekonomin är fortfarande intakt. På kort sikt kan Kina utgöra en större global risk än marknaderna tidigare räknat med, men ekonomin har fortsatt att utvecklats enligt vårt scenario och på något längre sikt bedömer vi att den oro vi nu ser kommer att lugna ner sig.

Mycket hänger nu på hur Kinas regering hanterar situationen och i vilken utsträckning de fortsätter att stötta ekonomin. En eventuell räntehöjning i USA i september bidrar också till oron på marknaderna. Sannolikheten för att USA faktiskt kommer inleda sin räntehöjning redan i september har dock kraftigt minskat.

Regeringen i Peking har fokus på att liberalisera ekonomin och genomföra ytterligare reformer som förväntas leda till en stabilare tillväxt. Sannolikt kommer vi att få se en mjuk och kontrollerad inbromsning av ekonomin i Kina.

Denna text är framställt av Swedbank AB för allmän distribution. Texten är framställd i informationssyfte. Innehållet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank AB påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker.

Mer information


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås