Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.


Ska du betala med ditt kort utomlands i sommar?

Servicenummer för kunder utomlands.

Exempelbild

Kunder som befinner sig utomlands och får problem med sitt kort utgivet av Swedbank/Bjursås Sparbank kan dygnet runt ringa till Servicelinjen +46 84 11 10 20. En förutsättning för att kunden ska få hjälp via Kortservice utland är att kunden haft med sig ett ort som är giltigt på resan.

Kunderna har möjlighet att få hjälp med ersättningskort eller kontantuttag. För begärt och beviljat ersättningskort eller extra kontantuttag betalar kunden 400 kr per tjänst. Beloppet dras från kundens konto.

Om kunden har problem med att använda sitt kort kan denne t. ex. få hjälp med följande via Kortservice utland.

  • Borttag av dubbla reserveringar på konto eller kredit
  • Information om uppnått veckobelopp
  • Ersättning av avmagnetiserat kort
  • Utbetalning av nödkontanter

Om bankkontor vill hjälpa en kund som inte kan få hjälp via Kortservice utland, görs detta på kontorets egna ansvar. Om ett kort ska skickas till kund bör detta sändas med kurirpost. Posten och DHL har denna tjänst.

OBS! Kortservice utland kan inte bistå med kontoupplysningar. Om kunden vill ha saldobesked kan denne använda internetbanken eller telefonbanken eller kontakta sitt kontoförande kontor.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås