Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2015-05-05

Investeringsstrategin – trenden intakt så länge treenigheten består

Drivkrafterna på finansmarknaderna har, under inledningen av 2015, följt i tidigare hjulspår. Aktiemarknaden har fortsatt att leverera bra avkastning samtidigt som räntorna pressats ner ytterligare. Även utvecklingen i världsekonomin har fortsatt på utstakad väg och har inte bjudit på några större överraskningar.

Exempelbild

Jerker Söderström, investeringsstrateg på vår samarbetspartner Swedbank, kommenterar:

– Knäckfrågan i dagens finansmarknader kretsar främst kring hur länge räntorna förblir låga, oavsett tillgångsslag. Vi är långt ifrån en normal konjunkturcykel och senaste tidens börsuppgång reflekterar till stor del de låga räntorna och inte ökade förväntningar på konjunkturen.

Strategi och allokering, Swedbank Analys, anser att den nuvarande trenden förblir intakt utifrån att den viktiga treenigheten håller; låg konjunkturell risk, mindre obalanser i den globala ekonomin samt att låga räntor består samtidigt som näringslivet kan försvara nuvarande lönsamhetsnivåer.

Övervikt mot Europa, undervikt mot USA

Sett till regioner förespråkar Swedbank framförallt en fortsatt övervikt mot Europa och undervikt mot USA. Jerker Söderström utvecklar:

– Vi ser för första gången på väldigt länge trovärdiga gröna skott i den Europeiska ekonomin. Värderingen har förvisso stigit men så har även förutsättningarna för förbättrad vinsttillväxt. Den amerikanska aktiemarknaden hämmas fortsatt av en starkare dollar och marknaderna är fast i en situation där starkare konjunktursignaler förvisso hjälper bolagsvinsterna men samtidigt leder till en mer åtstramande centralbank.

Mer information

I Swedbank Investeringsstrategi sammanställs Swedbanks makro- och marknadssyn tillsammans med konkreta affärsförslag som speglar bankens syn på kapitalmarknader och tillgångsallokering. Rapporten syftar till att tydliggöra hur man kan kapitalisera på identifierade – globala, lokala och regionala – trender. Swedbanks Investeringsstrategi uppdateras månadsvis, med en större nyutgivning tre gånger per år.

För rapport med affärsförslag kontakta banken.

Mer information


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås