Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Vad innebär den ytterligare räntesänkningen?

Idag bestämde sig Riksbanken för att sänka styrräntan ytterligare till -0,1%. I samband med detta justerar Riksbanken även ner räntebanan något. Bankernas effektiva inlåningsränta hos Riksbanken kan därmed bli minus 0,35 procentenheter.

Vad innebär Riksbankens beslut?

Negativa räntor är en ny situation för Sverige som påverkar Bjursås Sparbank på flera sätt. För bankerna uppstår en direkt kostnad för att hantera inlåning eftersom allt överskott som finns i banksystemet måste placeras hos Riksbanken och med en negativ inlåningsränta får banken betala för det.

Vad händer nu? Kommer ni ta betalt för inlåningen?

Nej, vi har inga planer på att införa minusränta på dina sparpengar eller på ditt lönekonto. Vi kommer så långt det är möjligt att undvika det och istället själva ta kostnader som uppstår.

Kommer ni ta betalt på annat sätt?

Nej, vi har i dagsläget inga planer på att införa andra avgifter för att kompensera oss för detta. Vi kommer så långt som möjligt själva ta kostnader som uppstår.

Hur gör ni med avgifterna på era fonder?

På korta räntefonder /Penningmarknadsfonder kommer vi att överväga att ta bort avgiften om avkastningen inte täcker den och i dagsläget är avgiften 0,10 procent.

Vad händer med bolåneräntorna?

Det är för tidigt att säga hur bolåneräntorna kommer att påverkas. Bolåneräntorna påverkas inte bara av styrräntan utan av andra typer av räntor på marknaden. Och här följer vi utvecklingen. Om och när vi fattar beslut om att eventuellt sänka bolåneräntorna kommer vi meddela på ordinarie sätt

Klarar era IT system av att hantera negativa räntor?

Det finns en del utmaningar, de flesta av våra system hanterar detta men man måste komma ihåg att det här är en helt ny situation och vi har en mängd produkter och system som vi jobbar med.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås