Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Ta del av tips och råd från Investeringsstrategin

I lågräntemiljön har vi under flera år sett en stark aktiemarknad, som trots svag vinstillväxt fortsatt att stiga. Jerker Söderström, investeringsstrateg på vår samarbetspartner Swedbank, menar att den svenska aktiemarknaden kommer vara ett attraktivt investeringsalternativ även framöver.

– Vi har ett läge där vi lider brist på både tillväxt och inflation. Räntor får i dagsläget ses som en värdebevarande strategi som återspeglar investerarnas riskbenägenhet snarare än någon förväntad avkastning. Och med en svag global tillväxt ser inte heller utsikterna för råvaror speciellt goda ut. I denna miljö är det aktiemarknaden som investerare får vända sig till i jakten på avkastning.

Så den svaga ekonomiska återhämtningen och börsens starka kursutveckling till trots, på nuvarande värdering är aktier fortsatt att föredra framför såväl räntor som företagskrediter.

– Även den svaga svenska kronan ger stöd till den svenska aktiemarknaden.

I denna osäkra miljö, hur hålls tillväxten uppe?

– Centralbanker världen över fortsätter sitta i förarsätet och gör i dagsläget allt för att understödja både tillväxt och inflation. Även om den amerikanska centralbanken väntas höja räntan kring halvårsskiftet kommer penningpolitiken förbli expansiv under överskådlig tid, detta för att hålla världsekonomin under armarna.

Varför dröjer återhämtningen?

Men varför tar då inte återhämtningen fart?

– För att verkligen få igång tillväxten krävs att den privata sektorn börjar utnyttja de låga räntorna för konsumtion och investeringar, det ser vi inte ännu.

Vilka regioner ska man satsa på i detta läge?

– Swedbank förespråkar en övervikt på Sverige och Europa, förklarar Jerker. Eurozonen har ju stått och stampat länge, men nu har European Central Bank (ECB) tagit sitt ansvar och implementerat åtgärder som kommer hjälpa till att hålla tillväxten under armarna. Vad som nu behövs är europeisk finanspolitik – låga räntor skapar en billig finansiering för till exempel infrastrukturinvesteringar.

Och vilka regioner bör man undvika?

– Den amerikanska börsen är i dagsläget högt värderad – detta trots en mer robust återhämtning än vad vi sett i Europa. Även tillväxtmarknaderna bör underviktas då den låga värderingen inte väger upp riskerna där man bör vara uppmärksam på såväl geopolitik, lägre råvarupriser och fallande kredittillväxt.

Mer information

I Swedbank Investeringsstrategi sammanställs Swedbanks makro- och marknadssyn tillsammans med konkreta affärsförslag som speglar bankens syn på kapitalmarknaderna och tillgångsallokering. Rapporten syftar till att tydliggöra hur man kan kapitalisera på identifierade – globala, lokala och regionala – trender.


Mer information

  • Swedbanks Investeringsstrategi 
    – för affärsförslag, kontakta din rådgivare.


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås