Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hushållen positiva till skärpta amorteringskrav på bolån

De flesta hushåll tycker att Finansinspektionens förslag om skärpta amorteringskrav är bra, hela två tredjedelar av de som svarade i vår samarbetspartner Swedbanks undersökning tycker det. Ju högre inkomst desto mer positiv till förslagen och män är mer positiva än kvinnor. Över hälften av de svarande skulle amortera mer om de kunde.

Exempelbild

Svenskarna är positiva till att amortera, över hälften gör det på sina bolån redan idag och lika många skulle som sagt vilja amortera mer om de kunde. Det visar en undersökning med över 4 300 svarande som Swedbank gjort på sin hemsida. Där ställdes frågor om vad hushållen tycker om Finansinspektionens föreslagna regler om skärpta amorteringskrav på bolån1, hur de amorterar idag och om de har ändrat sina amorteringar sedan förra året.

Hela undersökningenPDF

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

KONTAKTUPPGIFTER

Bjursås Sparbank
Mårtsbovägen 2
790 21 Bjursås
Telefon: 023 - 70 58 60
Fax: 023 - 70 58 79
E-post >>

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-22 11 22
Från utlandet:
 +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 
08-411 10 11
Från utlandet:
+46 8 411 10 11

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
 +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8024-2
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: DZ7JIK.99999.SL.752
Bankgiro: 981-0243
Org. nr: 583201-2495
Styrelsens säte: Bjursås