Ränteändring 2019-02-14

Till följd av förändrade marknadsräntor ändrar vi våra räntor from 2019-02-14.

Utlåning

Utlåning med rörlig ränta till privatpersoner och företag höjs med +0,2 %.

Ränteändringen gäller inte referens- och basrelaterad utlåning eller lån till bunden ränta.