Bjursås Sparbanks stiftelse

Det är nu dags för föreningarna inom Bjursås Församling att söka anslag från oss.

Stiftelsens ändamål är att främja: Religiösa, välgörande, ungdomsvårdande, sociala, konstnärliga, idrottsliga, hembygdsvårdande eIler därmed jämförliga ändamål inom Bjursås församling.


Er ansökan: Ange gärna specifika ändamål, samt helst en kopia av
senaste verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse, kompletterad
med en verksamhetsplan och ekonomisk plan, ”ange föreningens kontonummer och organisations nummer”.

Skall vara stiftelsen tillhanda
senast Senast 2019-03-18 på nedanstående adress:


Bjursås Sparbanks Stiftelse
c/o Ulla-Britt Perols,
Västanberg 36, 790 21 Bjursås